IMPRESSUM - Agenturenhandel Gerritsen Wierden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

IMPRESSUM

 
AGENTURENHANDEL GERRITSEN WIERDEN
Spinnewiel 51 - 7641 LX Wierden - Nederland
Tel.: 0546 576997 - Fax.: 0546 571922
E-mail :  INFO@GERRITSEN-WIERDEN.NL

Directie: 
Gerrit Gerritsen - Gert-Jan Gerritsen

KVK  nummer:
Dossiernummer : 55726518

BTW nummer :
NL 067474238 B02

Informatie van derden, producten en diensten:
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Agenturenhandel Gerritsen Wierden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Agenturenhandel Gerritsen Wierden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Agenturenhandel Gerritsen Wierden geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Agenturenhandel Gerritsen Wierden uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Agenturenhandel Gerritsen zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Agenturenhandel Gerritsen Wierden aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Verkoops- en leveringsvoorwaarden :
Worden op Uw verzoek gaarne aan u toe gezonden. 

© G.Gerritsen 11-06-2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu